COVID-19 maatregelen

Internationaal Trainingskamp TopJudo Nijmegen

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken zijn er, op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM, aanvullende maatregelen getroffen en gelden aanvullende regels waar iedereen zich aan moeten houden.


Registratie persoonsgegevens

 • Voor alle deelnemers (judoka’s, trainers, coaches), bezoekers en vrijwilligers is registratie van de persoonsgegevens verplicht in verband met een mogelijk bron- en contactonderzoek.
 • Voor de deelnemers die zich van tevoren hebben aangemeld zal een persoonlijke deelnemerskaart op naam uitgereikt worden. Wisseling van deelnemers binnen een club dient gemeld te worden, bij voorkeur van tevoren via e-mail.
 • Men dient de deelnemerskaart altijd te kunnen tonen.
 • Voor iedere NIET van tevoren geregistreerde deelnemer of bezoeker zullen bij binnenkomst de naam en contactgegevens genoteerd worden.


Privacy

De registreerde gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor deelname of bezoek aan het trainingskamp en worden vastgelegd en bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1 maand na afloop van het evenement zullen alle gegevens vernietigd worden.


Gezondheidscheck

Voor alle deelnemers, bezoekers en vrijwilligers is een korte mondelinge gezondheidscheck verplicht. Er worden 4 vragen gesteld over de gezondheid. Na deze check krijgt men een stempel op de hand én op de deelnemerskaart of de gratis toegangskaart voor bezoekers. De deelnemerskaart of toegangskaart dient men altijd te kunnen tonen als hierom door de organisatie gevraagd wordt.


Kom op tijd!

Door de extra maatregelen zal meer tijd nodig zijn bij het aanmelden bij binnenkomst.

Houdt rekening met 15 tot 30 minuten extra wachttijd bij de entree, met name op zaterdagochtend.

 

Looproutes

Bij de entree en in de gangen en kleedruimten zijn verplichte looproutes aangegeven met zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer. De ingang en uitgang van het sportgebouw zijn gescheiden en ook de in- en uitgang van de sportzaal, kantine en kleedruimten zijn gescheiden.


1,5 meter afstand houden

 • Judoka’s die in de zaal blijven en geen training volgen, blijven zoveel mogelijk als club bij elkaar op de uitgeschoven zaaltribunes of onder de zijtribunes.
 • Iedereen die moet wachten en die jonger is dan 18 jaar neemt plaats op de uitgeschoven tribune.
 • Iedereen die moet wachten en 18 jaar of ouder is neemt plaats op de zitplaatsen onder de rechter koptribune.
 • Coaches, trainers, vrijwilligers en publiek houden onderling en tot sporters minimaal 1,5 m afstand.
 • Sporters houden minimaal 1,5 m afstand tot coaches, trainers, vrijwilligers en publiek.
 • In de zaal is een zone voor alleen coaches, trainers en vrijwilligers waar koffie/thee en water wordt aangeboden. Dit zal zoveel mogelijk worden uitgeschonken.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder moet buiten de zaal 1,5 m afstand houden, dus ook in kleedkamers, gangen en entree.
 • Geforceerd stemgebruik langs de mat, zoals schreeuwen, juichen, zingen en spreekkoren, is niet toegestaan.


Bezoekers

Publiek en toeschouwers zijn toegestaan na gezondheidscheck en registratie waarbij iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 m afstand dient te houden.


Faciliteiten

De kleedruimtes, douches, wc’s en kantine zijn open. Hier gelden dezelfde regels als hierboven.

 

Verblijf in het Buitencentrum

 • Ook in het Buitencentrum geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 m afstand dient te houden.
 • Bij de kamerindeling zullen zoveel mogelijk leden van één club worden ingedeeld op dezelfde slaapkamer.
 • Op een coachkamer zal maximaal 50% van het aantal bedden worden ingedeeld om de 1,5 m te kunnen waarborgen.
 • Er zijn maximaal 140 slaapplaatsen beschikbaar.


Restitutie bij annulering

Wanneer door een eventuele tweede Corona-golf vanuit de Overheid het Trainingskamp en/of het verblijf in Het Buitencentrum verboden wordt, zal het inschrijfgeld volledig worden gerestitueerd.


Maatregelen bij niet naleven van de regels

Bij het niet naleven van de bovenstaande regels na een éénmalige duidelijke en gegronde waarschuwing hierover, behoud de organisatie zich het recht voor om deelnemers of bezoekers te verwijderen of de toegang te weigeren, zonder restitutie.


Website door Siteraise