Inschrijfprocedure wedstrijden

Inschrijfprocedure voor Judoka’s van STJN, seizoen 2021-2022

Deelname van de judoka’s aan regionale, nationale en internationale judotoernooien wordt geregeld door de wedstrijdcoördinatoren (wedstrijdcommissie) van STJN, voor zover dit niet wordt geregeld door de JBN in de kwalificatietrajecten.
De wedstrijdcoördinatoren verzorgen de communicatie, registratie, administratie en inschrijvingen voor de wedstrijden in nauwe samenwerking met de technisch staf en eventueel de JBN.

Het systeem

STJN Wedstrijdcommissie werkt met een database en een mailaccount voor communicatie. De database bevat van iedere wedstrijdjudoka: geboortedatum, geslacht, JBN-nummer, gradaties (kleur band), gewicht en gewichtsklasse. De mailaccount bevat alleen de mailadressen als contactgegevens voor wedstrijdinschrijfcommunicatie. Ander informatie wordt door de deelnemersadministratie van STJN bijgehouden (deelnemersadministratie@stjn.nl).
Voor deelname aan wedstrijden is, in bijna alle gevallen, JBN lidmaatschap verplicht. 

Het is zowel voor ons als voor jezelf van groot belang dat de gegevens up-to-date blijven.

Wijzigingen m.b.t. contactgegevens (e-mail) hoor je daarom altijd direct door te geven aan de wedstrijdcommissie en deelnemersadministratie van STJN.

Wedstrijdinschrijfgelden (€ 10,- of € 25 per maand voor STJN-deelnemers, afhankelijk van het wedstrijdprogramma) worden ingehouden net zoals de STJN-contributie. Het wedstrijdgeld is een voorschot op het verschuldigde inschrijfgeld bij deelname aan wedstrijden. Periodiek zal er een verrekening door de penningmeester plaatsvinden (te weinig of te veel betaald).

De wedstrijdinschrijvingen

1. Twee keer per jaar wordt er per e-mail een wedstrijdkalender verstuurd met een overzicht van alle toernooien en ander activiteiten. Op die lijst wordt per toernooi aangegeven welke judoka's deelnemen. Deze keuze wordt door de technische staf gemaakt.

2. Mocht je bij het verschijnen van deze kalender al weten dat je verhinderd zal zijn voor evenementen, dan kun je dat direct doorgeven aan de wedstrijdcoördinatoren.

3. Betreffende de inschrijving van een toernooi ontvang je een e-mail ter aankondiging, met een overzicht van de judoka's die aangemerkt staan om in te worden geschreven voor het betreffende toernooi. Deze lijst kan afwijken van eerder genoemd jaaroverzicht en is altijd in overleg met de trainers opgesteld.

In principe worden de judoka’s door de technische staf aangemerkt voor welke wedstrijden zij ingeschreven kunnen worden. In de wedstrijdkalender staat aangegeven welke wedstrijden in principe door de betreffende leeftijdscategorieën worden bezocht.

Je wordt verzocht te reageren voor een gestelde deadline indien gegevens niet kloppen of als je bent verhinderd.

(In enkele gevallen zullen we erg vroeg moeten inschrijven indien er een limiet gesteld is aan het aantal deelnemers, vol = vol toernooien.)

4. Zonder tegenbericht wordt de inschrijvingen vervolgens, als zodanig, ingediend bij de organiserende vereniging en worden de betalingen gedaan.

Restitutie van inschrijfgeld is na betaling meestal niet meer mogelijk.

5. Elke organisatie biedt de mogelijkheid om na inschrijving nog enkele gewichtswijzigingen door te geven tot op ongeveer een week voor het toernooi. Na die datum zijn wijzigingen niet meer mogelijk en loop je het risico dat je moet bijbetalen bij de weging of erger dat je wordt uitgesloten van deelname.

6. Ongeveer een week voor aanvang van het toernooi ontvang je de noodzakelijke toernooi-informatie en bijzonderheden zoals weegtijden, links naar de website van de organisator, en dergelijke.

Wat wordt er van de judoka’s / ouders verwacht?

- Geef altijd direct contact-/adreswijzigingen door bij wedstrijdcommissie en         deelnemersadministratie.

- Zorg dat het gewicht regelmatig wordt gecontroleerd en geef dat door.

- Reageer a.u.b. binnen de gestelde periode op e-mails. Geen reactie betekent akkoord.

- Mochten er vragen, op- of aanmerkingen zijn op toernooiverloop, organisatie of andere onregelmatigheden, communiceer dit met de wedstrijdcoördinator.

Wedstrijdcommissie STJN

Wedstrijdcommissie@stjn.nl

Direct naar

Hall of Fame

Hall of Fame

Inschrijven

Wil jij graag judoën? schrijf je direct in bij Top Judo Nijmegen en begin zo snel mogelijk!

Contact

Heeft u een vraag aan ons? Neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina en wij reageren zo snel mogelijk!

Contact
Website door Siteraise